English   language :  
     

Gloster.ir

Best Solutions About Gloster Canaries

اولين وب سايت تخصصی فارسی زبان قناری گلاستر

پرورش قناري به منظور شركت در نمايشگاهها هميشه چالش بسيار دشواري براي پرورش دهندگان حرفه اي بوده است تا چه رسد به كساني كه قناري را تنها به عنوان تفريح و سرگرمي پرورش مي دهند .
 پرورش برخي گونه هاي قناري از ساير گونه هاي آن به مراتب دشوارتر است . براي مثال نژادهاي يوركشاير و نورويچ از جمله نژادهاي قناري است كه به سادگي نمي توان آنها را تكثير نمود . قناري يوركشاير در برابر بسياري از بيماريها آسييب پذير مي باشد در حاليكه چنين آسيب پذيري در برابر بيماريها در ساير گونه هاي قناري مشاهده نشده است . در عوض پرورش نژادهاي كوچكتر به نظر راحت تر از نژادهاي درشت بوده ضمن اين كه نژادهاي كوچكتر والدين خوبي نيز مي باشند و خود جوجه هايشان را بزرگ مي كنند .
 قناري گلاستر كه يك نژاد مينياتوري بسيار زيباست از اين نوع نژادهاست كه در دو نوع Corona كاكلي و Consort ساده يا بدون كاكل پرورش مي يابد . قناري گلاستر را به آساني مي توان پرورش داد از اين رو نگهداري اين نژاد به مبتديان و كساني كه به عنوان سرگرمي در صدد نگهداري از قناري هستند توصيه مي شود .