English   language :  
     

Gloster.ir

Best Solutions About Gloster Canaries

اولين وب سايت تخصصی فارسی زبان قناری گلاستر

 دانستنیها

اشکالات در گلاسترها

با تشکر از آقای تاجیک


 


 

- آیا می دانستیدبه منظور افزايش ضريب باروري در قناري گلاستر بهتر است پرهاي اطراف مخرج قناري نر و ماده راقبل از جفت اندازي با يك قيچي كوچك كوتاه نمود!

- آیا می دانستیدبه منظور افزايش كيفيت بهتر است از جفت اندازي گلاسترهاي Consort (بدون كاكل ) با يكديگر خودداري نمود  تا شكل سر پرنده كوچكتر از حد استاندارد نشود!

 

-آیا می دانستیدبه منظور جلوگيري از اتلاف 25درصد از جوجه هاي حاصل از جفت اندازي گلاسترهاي ‍‍‍‍Corona ( كاكلي) با يكديگر بهتر است گلاسترهاي Corona را فقط با گلاسترهاي ‍Consort جفت نمود !

 


- آيا مي دانستيد براي حفظ كيفيت،  بهتر است از جفت اندازي رنگهاي صد در صد روشن  با يكديگر خودداري نمود !

 

- آيا مي دانستيد به منظور افزايش ضريب باروري ، بهتر است پس از قرص خواندن قناري نر ، حداقل به مدت 45 روز قناري نر را تك نمود تا آواز بخواند و سپس آن را جفت زد ! بديهي است در طول اين مدت مي توان از مكملهاي تقويتي افزايش باروري كه حاوي ويتامين E مي باشند استفاده نمود.


- آيا مي دانستيد به دليل اينكه قناري گلاستر  ذاتا تنبل و كم تحرك ميباشد از اين رو مستعدبه چاق شدن مي باشد به همين منظور براي جلوگيري از چاق شدن بايد ضمن كنترل جيره غذايي ،  آرايش چوبها و محل تعبيه دان خوري و آب خوري در قفس  طوري باشد كه پرنده مجبور به پرواز كردن شود!


- آيا ميدانستيد قناري گلاستر جوجه هاي خود را به راحتي بزرگ مي كند و نيازي به نگهداري قناري پرستار (حمال) نمي باشد!

 

تكنيكهاي توليد مثل:

- در صورتيكه قناري ماده شما پس از آماده سازي لانه،  در لانه مي خوابد ولي خبري از تخم گذاري نيست بهتر است يك تخم مصنوعي يا تخم ساير لانه ها را  در لانه قرار دهيد .در صورتيكه پس از چند روز قناريتان تخم نگذاشت تعداد تخمهاي مصنوعي را به سه تا چهار عدد افزايش دهيد . پس از سيزده يا چهارده روز يك جوجه يك روزه از لانه هاي ديگر در لانه قرار دهيد و اجازه دهيد تا قناريتان جوجه را بزرگ كند پس از بزرگ شدن جوجه مشاهده خواهيد نمود كه قناريتان شروع به تخم گذاري مي نمايد .


 - در صورتيكه قناري ماده پس از تخم گذاري مبادرت به شكستن و خوردن تخمها مي نمايد بهتر است پس از تخمگذاري، تخم اصلي را با تخم مصنوعي جابجا كنيد و پس از سيزده يا چهارده روز جوجهاي يك روزه ساير لانه ها را براي بزرگ كردن در لانه قرار دهيد . به اين ترتيب ميتوان از اين نوع قناري نيز براي بزرگ كردن جوجه استفاده نمود.

 

- قناريهاي ماده اي كه كور هستند و يا داراي بينايي ضعيفي مي باشند قادر به پيداكردن لانه براي تخم گذاري نمي باشند و از اين رو تخم خودرا از روي ني به كف قفس مي اندازند كه موجب شكستگي تخم مي شود. براي رفع اين مشكل كافي است صبح روز تخم گذاري قناري را داخل يك جعبه مقوايي كوچك قرار دهيد تا پرنده تخم خود را در آن بگذارد . پس از برداشتن تخم و قراردادن آن در لانه ساير پرندگان مي توان قناري كور را به قفس حود بازگرداند تا صبح روز بعد كه نوبت بعدي تخم گذاري آغاز شود .

 

- كنترل شبانه لانه ها قبل از خاموشي چراغ به منظور حصول اطمينان از اينكه جوجه هاي يكي دو روزه توسط والدين تغذيه شده اند نيز مهم است . عدم تغذيه جوجه ها موجب گرسنه ماندن آنها در طول شب و درنتيجه تلف شدن مي شود . به همين منظور لازم است جوجه هايي كه تغذيه نشده اند را با دست و غذاي سرلاكي تغذيه نمود .

 

- پس از حدود 30 روز كه زمان جدا كردن جوجه ها از والدين فرا مي رسد به دليل اينكه جوجه ها قادر به شكستن تخم كتان و ارزن نيستند لازم است كتان و ارزن جوجه ها را تا 60 روزگي آسياب نموده و در اختيار آنان قرار داد تا قادر به خوردن دانه شوند. بديهي است در طول اين مدت به جوجه ها غذاي تخم مرغي نيز داده مي شود. نكاتي كه لازم است در فصل تابستان رعايت شود:

- حداقل هفته اي يك بار پرندگان را آب تني دهيد . براي آب تني دادن ، ميتوان از شامپوهاي موجود در بازار كه رايج ترين آنها شامپوي ORO -BATH است استفاده نمود .طرز مصرف اين شامپو 1 گرم در 250 سي سي آب است .توجه داشته باشيد كه آب مصرفي نبايد نه سرد باشد نه گرم .براي تهيه شامپو نيز مي توانيد به اكثر پرنده فروشيهاي معتبر مراجعه نمائيد .

 

- هفته اي سه بار از مولتي ويتامين + اسيد آمينه استفاده نمائيد . استفاده از مولتي ويتامين + اسيد آمينه به پر سازي پرندگان در فصل  تابستان كه دوران پرريزي را سپري مي كنند كمك مي كند  . رايج ترين مولتي ويتامين موجود در بازار MUTA - VIT است .طرز مصرف به صورت 1 گرم در 250 سي سي آب است .

 

- تعويض آب داخل آب خوري حداقل هر روز صبح انجام شود و در صورت امكان در اواسط روز كه به دليل گرماي هوا آب درون آب خوري  گرم شده است نيز صورت گيرد .

 

- از استفاده از كلسيم در فصل تابستان نبايد غفلت نمود .به همين منظور لازم است هفته اي دو نوبت كلسيم را  به صورت محلول در آب همراه با MUTA_VIT تهيه نموده و در دسترس پرندگان قرار داد يا اينكه همراه با غذاي نرم كه به صورت پودر با غذاي نرم مخلوط نموده و در اختيار پرندگان قرار داد . ذكر اين نكته ضروري است كه تمام پودر هاي كلسيم به صورت محلول در آب نميباشد و در استفاده از كلسيم مورد نظر دقت شود.

 

- كليه چراغهاي اتاق پرورش در اين فصل خاموش مي شود و پرندگان با نور طبيعي از خواب بيدار مي شوند و با غروب خورشيد به استراحت مي پردازند .

 

- استفاده از كولر و ساير وسايل سرمايشي در فصل تابستان براي پرندگان ممنوع است .

 

- حداقل هفته اي يك  نوبت پرندگان بايد توسط سبزيجات تازه ( كاهو ، كلم ، گيشنيز ، پوست هندوانه ، پوست طالبي ، پوست خربزه ، بلال ، اسفناج ، و ... ) تغذيه شوند .

 

- استفاده از قفسهاي بزرگ و به اصطلاح پران در اين فصل و آغاز زندگي دسته جمعي توصيه مي شود.بايد توجه شود در اين قفسها آرايش ني ها پس از پايان دوران  پرريزي و رويش پرهاي جديد  به گونه اي باشد كه پرنده مجبور به پريدن از يك سو به سوي ديگر باشد تا دچار چاقي نشود .

 

- استفاده از قطره خوراكي آنتولين براي پيشگيري از شقاق نيز در اين فصل توصيه مي شود .

 

- تغذيه پرندگان با دانه هاي خوراكي كه مزاج سرد دارند نيز از جمله موارد قابل ذكر در اين فصل است براي مثال در تركيب هفت تخم درصد دانه هايي مانند كاهو ، خرفه ، كاسني ، گيشنيز و كلم بيش از شلغم ، دان سياه و شاه دانه است .

 

- تغذيه پرندگان با  تخم كاسني ، بلغور جو يا جو پرك آسياب شده حداقل يك نوبت در هفته نيز در اين فصل مفيد است .

 


 

 

نكاتي كه لازم است در فصل پائيز رعايت شود:


- با آغاز دوران بلوغ جوجه ها و ريزه خواني نرهاي جوان ،  لازم است تا عمليات جداسازي جوجه ها  شروع شود . به همين منظور بهتر است جوجه هايي را كه ريزه خواني مي كنند  باهم در يك قفس پران و به صورت جداگانه از ماده هاي جوان نگهداري نمود تا در زمان مناسب آنها را جفت نمود .

- به منظور افزايش ضريب توليد مثل بهتر است پيش از نوردهي و آماده سازي پرندگان آزمايش مدفوع از پرندگان به عمل آيدتا در صورت مشاهده علائم بيماري زودتر آن را درمان نمود . آزمايش مدفوع را ميتوان با مراجعه به كلينيكهاي دامپزشكي معتبر انجام داد.

- شستشو و آماده سازي قفسهاي جفت اندازي از ديگر نكات ضروري است كه در اين فصل لازم است انجام شود .

- كوتاه نمودن ناخن پرندگان و كنترل وضع ظاهري از ساير نكات مورد توجه در اين فصل است .

- دقت شود كه به دليل پر پربودن نژاد گلاستر ، تجمع مدفوع در مخرج پرنده صورت نگيرد .

- استفاده از مولتي ويتامين محلول در آب ( Omnivit ) در هفته دو نوبت توصيه مي شود .

-  به دليل سرد شدن تدريجي دما در طول شب  و عدم استفاده از وسايل گرمايشي ، استفاده از ويتامين ‍ C هفته اي يك نوبت به صورت محلول در آب به منظور افزايش ايمني بدن پرندگان مفيد مي باشد .


نكاتي كه لازم است در فصل زمستان رعايت شود :

- با آغاز فصل زمستان و افزايش تدريجي طول روز عمليات نوردهي آغاز مي شود . نور دهي را مي توان با طلوع آفتاب يا روشن شدن هوا  با روشن كردن چراغ محل نگهداري قناريها آغاز نمود و نيم ساعت پس از غروب آفتاب چراغها را خاموش نمود و هر هفته نيم ساعت ديرتر چراغها را خاموش نمود تا مدت روشنايي اتاق به 15 ساعت در روز برسد.

- در اين فصل تك نمودن قتاريهاي نر براي آماده سازي صورت ميگيرد . پيشنهاد مي شود نرها حداقل يك ماه پس از نوردهي به صورت انفرادي نگهداري شوند تا كاملا قرص آواز بخوانند . مراقبت از عدم چاق شدن نرها كه به صورت انفرادي نگهداري مي شوند  بسيار ضروري است . به همين منظور  توصيه مي شود از غذاي پر كالري براي تغذيه نرها استفاده نشود.

- كوتاه نمودن ناخن ها در صورت لزوم به همراه  پرهاي اطراف مخرج به منظور آماده سازي براي جفت گيري نيز از ديگر نكات مورد توجه در اين فصل است .

- تغذيه سه نوبت در هفته  ماده ها با مقدار كمي غذاي تخم مرغي به منظور آماده سازي نيز در اين فصل صورت ميگيرد .

 


 تغذيه جوجه ها :

 - با تولد جوجه ها تغذيه قناري ها وارد مرحله حساسي ميشود چرا كه از يك طرف نبايد غذاي تخم مرغي بيش از اندازه در دسترس پرنده باشد تا دچار چاقي مفرط و بي اشتهايي شود و از طرفي بايد به مقدار كافي غذاي تخم مرغي در اختيار پرنده باشد تا بتواند جوجه ها را تغذيه كند.

- از آنجائيكه گلاستر استعداد چاق شدن دارد توصيه مي شود غذاي تخم مرغي در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در اختيار پرنده باشد و در باقي طول روز از هفت تخم، سيب و يا كلم بروكلي استفاده شود .

- بسته  به تعداد جوجه ها و سن آنها غذاي تخم مرغي در اختيار مولدها قرار دهيد .

- در غذاي تخم مرغي براي پيشگيري از مرگ و مير جوجه ها ميتوان از CRIA  محصول شركت تابرنيل يا Probizyme و Orodigest  محصول شركت Oropharma استفاده نمود.همچنين براي رشد جوجه ها ميتوان به  غذاي تخم مرغي B-Complex نيز اضافه نمود .

- پس از سن سي روزگي كه مرحله جدا كردن جوجه ها از والدين است حتما كتان و ارزن آسياب شده در اختيار جوجه ها قرار دهيد تا بتوانند غير از غذاي تخم مرغي از كتان و ارزن هم استفاده كنند.

- تا سن پنجاه روزگي يعني بيست روز پس از جدا شدن از والدين در دو نوبت غذاي تخم مرغي در اختيار جوجه ها قرار دهيد .بديهي است در طول اين مدت هفت تخم نيز در دسترس جوجه ها است.


نكات لازم براي جداسازي گلاسترهاي مولد

 پس از پايان فصل بهار و توليد مثل و با گرم شدن  تدريجي هوا فصل جدا سازي پرنده هاي مولد و استراحت دادن به آنها شروع مي شود . براي اين منظور پرنده هاي نر و ماده را جداگانه در قفسهاي بزرگتر و به اصطلاح پران نگهداري مي كنند . تعداد گله ها بستگي به سايز قفس دارد ولي توجه به اين نكته ضروري است كه تعداد پرنده ها بايد به اندازه اي باشد كه امكان پرواز كردن به راحتي ميسر بوده و همچنين از زد و خورد احتمالي جلوگيري شود .ساير مواردي كه لازم است رعايت شود به شرح زير است :

- خاموش كردن كليه لامپهاي اتاق نگهداري پرنده ها . مشروط بر اينكه جوجه  تخم مرغ خور نداشته باشيم و پرنده ها با طلوع و غروب خورشيد بيدار شده و بخوابند . در بعضي از اتاقها كه نور شديد دارد از پرده براي تاريك كردن استفاده ميشود .

- تغذيه پرندگان با بلغور جو يا جو پرك آسياب شده

- در بعضي موارد جابجا كردن مستمر پرنده اي كه تولك نمي رود .

- در بعضي موارد روشن كردن بخاري در طول روز براي بالا بردن دما . توجه به اين نكته ضروري است كه در صورت عدم جريان هوا صدمات جبرا ن ناپذيري وارد خواهد شد  .

- آب تني دادن حداقل يك روز درميان

- تغيير دادن رژيم غذايي پرنده


رنگ حلقه يا پلاك پاي قناري

 آيا مي دانستيد فدراسيون جهاني پرندگان زينتي ( COM )  شش رنگ اصلي را براي رنگ حلقه پاي قناري در نظر گرفته است  و براي هر سال رنگ مخصوص به آن سال توسط پرورش دهندگان حرفه اي در اروپا مورد استفاده قرار مي گيرد .نكته جالب تكرار رنگها  در بازه زماني 6 ساله است .بر اين اساس رنگ حلقه ها  براي هر سال ميلادي به صورت زير است:

- سال 2009   رنگ بنفش       2015

- سال 2010   رنگ نارنجي     2016 

- سال 2011   رنگ آبي          2017

- سال 2012   رنگ قرمز         2018

_ سال 2013   رنگ سياه        2019

- سال 2014   رنگ سبز          2020

 براي مثال در  سال 2015 رنگ بنفش و  در سالهاي بعدي به ترتيب از رنگهاي نارنجي ، آبي ، قرمز ،  سياه و سبز استفاده خواهد شد.

 


 آيا مي دانستيد "پس رفتن " اصطلاحي است كه براي قناري كه وزن بدن خود را از دست داده است به كار مي رود .قناري كه پس رفته باشد به راحتي قابل تشخيص است . اين نوع قناري با پرهاي پف كرده سرش را زير بال خود برده و در حاليكه روي دو پا ايستاده است چرت مي زند . قناري بيمار ، عليرغم مقدار غذايي كه مي خورد از سوء تغذيه رنج مي برد و در واقع به دليل عدم توانايي در جذب مواد غذايي از گر سنگي مي ميرد !

مسئوليت جذب مواد غذايي به عهده روده است . روده غذاي نيمه هضم شده را از معده دريافت مي كند و با افزودن ساير آنزيمهاي گوارشي به هضم غذا ادامه ميدهد .سطح داخلي روده غذاي هضم شده مورد نياز براي رشد و تامين انر‍ژي را جذب مي كند. از آنجائيكه روده مساحت بيروني زيادي دارد از اين رو براي فرايند جذب غذا عالي است .در مواقعي كه پرنده پس مي رود اختلال در عملكرد جداره روده ،كه محل جذب غذا مي باشد ، پيش آمده است .هر چه اختلال در عملكرد جداره روده بيشتر شود غذاي كمتري جذب شده و نهايتا پرنده بر اثر گرسنگي جان مي دهد .

بنابر اين سوالي كه پيش ميايد اين است كه چه چيزي موجب انحطاط جداره روده مي شود ؟ يكي از يافته هاي رايج اين بيماري ( پس رفتن ) عفونت روده است . بر خلاف ساير بيماري هاي عفوني " پس رفتن" واگير دار و مسري نيست . استرس عامل مهمي در بروز عفونت در پرندگان است .

هنگامي كه پرنده دچار استرس مي شود PH (حالت اسيدي) چينه دان افزايش مي يابد و موجب رشد باكتري هاي بيماري زا در روده شده كه سبب آسيب پذير شدن در برابر عفونت مي گردد. وقتي روده جمعيت باكتريايي سالم و طبيعي دارد موجودات زنده مضر قادر به تكثير در روده نبوده و پرنده مي تواند در برابر عفونت مقاومت نمايد .

براي پيشگيري از اين بيماري لازم است در سالنهاي پرورش عوامل استرس زا تا جائيكه امكان دارد كاهش يابد . تعداد پرنده ها در هر قفس نبايد خيلي زياد باشد و به محض اين كه جنسيت جوجه ها مشخص شد ، جوجه هاي نر و ماده را بايد تفكيك  نمود و در قفسهاي مجزا قرار داد. پرنده هاي ماده مانند پرنده هاي نر پرخاشگر نيستند و در صورت مواجه با عوامل استرس زا در صورت نگهداري در يك قفس واحد  ، پس خواهند رفت .

گاهي اوقات جوجه هايي كه به تازگي از والدين جدا شده اند نمي توانند كتان و ارزن بخورند و " پس مي روند " . علت " پس رفتن " در اين جوجه ها اين است كه آنها نمي توانند كالري كافي از غذايي كه مي خورند دريافت نمايند و " پس مي روند " .به محض اين كه جوجه ها بتوانند از كتان و ارزن تغذيه نمايند بهبود مي يابند چرا كه اين دانه ها كالري بالايي دارند و در برگيرنده چربي و كربو هيدرات هستند كه به راحتي قابل هضم است . اكثر اين جوجه ها پس از دون خور شدن پرهايشان صاف شده ، رشد كرده و چاق مي شوند و علائم "پس رفتن " در آنها از بين خواهد رفت . دان سياه (نيجر) ، كتان و شاهدانه منابع غني انرژي هستند كه موجب افزايش وزن مي شود.

برگرفته از كتاب The Complete Canary Handbook  by Linda S. Hogan


آيا مي دانستيد آب رايج ترين منبع بيماري زا مي باشد كه موجب بروز عفونت در پرندگانمان مي شود . وقتي عفونتي در بين پرندگان شايع مي شود اكثر پرورش دهندگان عامل عفونت را در غذاي تخم مرغي يا غذاي نرم جستجو مي كنند .حال آن كه آب مي تواند عامل عفونت در بين كل پرندگان يك قفس باشد . از اين رو بهتر است از كيفيت آبي كه به پرندگان مي دهيم اطمينان حاصل نمائيم . آب خوري ها به دليل مرطوب بودن و گنديده شدن دانه هايي كه توسط پرندگان در آن ريخته مي شود بسيار مستعد آلودگي هستند.از اين رو لازم است هر روز آب خوري ها را شست و تميز كرد و هر چند وقت يك بار آنها را ضد عفوني نمود . رشد باكتري در آب خوري ها به دليل استفاده از مواد مغذي مانند ويتامين در آب تشديد مي يابد. استفاده از ويتامين در آب نه تنها براي پرندگان بلكه براي آلوده كردن آب خوري ها نيز مفيد است .پس از چند نوبت استفاده از ويتامين در آب خوري ، آب موجود در آب خوري كدر شده و جداره آب خوري لزج و لجني رنگ خواهد شد .بنابر اين چه انتظاري از پرندگانتان داريد تا اين آب را بخورند ؟!!!

برگرفته از كتاب The Complete Canary Handbook by Linda S. Hogan